Bērnu attīstība. Sporta stafetes

Bumbas mešana grozā

Nostādiet abas komandās kolonnās, 2 – 3 metru attālumā no basketbola groza. Pēc signāla, pirmais komandas dalībnieks izpilda bumbas metienu grozā, tad noliek bumbu, to paņem otrais dalībnieks un atkal met grozā un tā tālāk. Vinnē tā komanda, kura vairāk reižu, bumbu iemeta grozā.

Mākslinieki

Apļa centrā stāv divi molberti ar papīru. Vadītājs izsauc divas grupas, katra grupa sastāv no pieciem cilvēkiem. Pēc vadītāja signāla, pirmie dalībnieki ņem ogli un zīmē zīmējuma sākumu, pēc vadītāja signāla, nodod ogli tālāk. Sacensību uzdevums – visiem pieciem, komandas dalībniekiem, vajag uzzīmēt uzdoto zīmējumu, ātrāk par otro komandu. Zīmējuma zīmēšana obligāti ir jāpiedalās visiem dalībniekiem. Šo sacensību laikā tiek uzdoti vienkārši uzdevumi: uzzīmēt vilcienu, velosipēdu, kuģi, automašīnu, tramvaju, lidmašīnu, utt.

Skrējiens ar trīs bumbām

Pirmais dalībnieks, pie starta līnijas, sev ērtā veidā, paņem trīs bumbas (futbola, volejbola un basketbola). Pēc signāla viņš, ar visām trīs bumbām skrien, līdz konusam un noliek tur visas trīs bumbas. Atpakaļ viņš skrien tukšām rokām. Nākamais dalībnieks, skrien tukšām rokām līdz konusam, pie kura atrodas bumbas, paceļ tās un ar bumbām atgriežas pie komandas, bet bumbas novieto 1 metra no komandas. Lielu bumbu vietā var izmantot sešas, mazas tenisa bumbiņas. Skriešanas vietā var lekt.

Rācenis

Piedalās 2 komandas pa sešiem bērniem. Tie ir – vectētiņš, vecmāmiņa, mazmeitiņa, sunīts, kaķītis un pelīte. Pie zāles pretējās sienas atrodas 2 krēsli. Uz katra krēsliņa sēž rācenis – bērns, kuram uzlikta galvā rāceņa cepure. Spēli sāk vectētiņš. Pēc signāla, viņš skrien pie rāceņa, apskrien tam apkārt un atgriežas, ņem aiz jostas vietas nākamo komandas dalībnieku (vecmāmiņu) un skrien līdz rācenim, apskrien tam apkārt, atgriežas pie komandas un ņem nākamo dalībnieku…tagad viņi jau skrien trijatā, u. t. t. Spēles beigās, aiz pelītes skrien rācenis, uzvar tā komanda, kura ātrāk izrāva rāceni.

Stafete ar riņķiem

Uz celiņa tiek novilktas divas līnijas, kuras atrodas viena no otras 20 – 25 metru attālumā. Katram komandas dalībniekam, vajag riņķi ripināt no vienas līnijas pie otras līnijas, tad atripināt to atpakaļ un atdot savam komandas biedram. Uzvar tā komanda, kura ātrāk pabeidz stafeti.

Nesēji

4 dalībnieki (pa divi no katras komandas), apstājas pie starta līnijas. Katrs saņem trīs lielas bumbas. Tās vajag aiznest līdz galamērķim un ar tām atgriezties atpakaļ. Noturēt rokās trīs bumbas ir ļoti grūti un pacelt nokritušo bumbu, bez citu palīdzības, arī ir ļoti grūti. Tāpēc “nesējiem” vajag pārvietoties ļoti uzmanīgi un lēni (distancei nevajadzētu būt pārāk garai). Uzvar tā komanda, kura ātrāk tiek galā ar savu uzdevumu.

Bumbu sacīkstes ar kāju palīdzību

Spēles dalībnieki sadalās 2 komandās. Pirmais spēlētājs raida bumbu atpakaļ, starp dalībnieku izplestajām kājām. Katras komandas, pēdējais spēlētājs pieliecas, saķer bumbu un skrien gar kolonnu, uz priekšu, apstājas kolonnas priekšgalā un atkal sūta bumbu starp izplestajām dalībnieku kājām. Uzvar tā komanda, kura ātrāk beidz stafeti.

Trīs lēcieni

Spēles dalībnieki sadalās divās komandās. 8 – 10 metru attālumā no starta līnijas, vajag novietot lecamauklu un riņķi. Pēc signāla, pirmais spēles dalībnieks, aizskrien līdz lecamauklai, ņem to rokās, uz vietas izpilda trīs lēcienus, liek to atpakaļ un atgriežas pie komandas. Otrais komandas dalībnieks, skrien, ņem riņķi, lec caur to trīs reizes un atgriežas, tā visi dalībnieki, visu laiku mainās. Kura komanda ātrāk tiks galā ar uzdevumu, tā arī būs uzvarējusi.

Aizliegtā kustība

Spēlētāji, kopā ar spēles vadītāju, apstājas aplī. Vadītājs iznāk vienu soli priekšā, lai viņu varētu vieglāk pamanīt. Ja spēlētāju ir maz, tad viņus var palūgt apstāties vienā līnijā, bet pašam apstāties viņiem pretī. Vadītājs piedāvā bērniem atkārtot tādas pašas kustības, kādas viņš parāda, bet viņi nedrīkst rādīt tās kustības, par kurām viņi ir vienojušies pirms spēles. Piemēram, nedrīkst izpildīt kustību: “Pagriezties pa kreisi”. Vadītājs, mūzikai skanot, sāk izpildīt dažādas kustības, bet visi spēles dalībnieki tās atkārto. Pēkšņi, vadītājs izpilda aizliegto kustību. Spēles dalībnieks, kurš atkārtoja “aizliegto” kustību pasper soli uz priekšu un turpina spēli.

Snaiperi

Bērni apstājas divās kolonnās. 3 metru attālumā, no katras ir jānovieto riņķis. Bērni, visi pēc kārtas met riņķī maisiņus ar smiltīm, no sākuma ar labo, tad ar kreiso roku, un cenšas trāpīt. Ja bērns ir trāpījis, tad viņa komandai pienākas viens punkts. Uzvar tā komanda, kura ir sakrājusi vairāk punktu.

Adatas acs

Gar stafetes līniju, uz grīdas ir novietoti 2 – 3 riņķi. Pēc signāla, pirmais komandas dalībnieks skrien līdz riņķim, izlien caur to, aizskrien līdz konusam un atpakaļceļā dara tieši tāpat. To pašu dara arī pārējie komandas dalībnieki. Uzvar tā komanda, kura pirmā ir tikusi galā ar uzdevumu.